EKO Pardubice s.r.o.

 

EKO Pardubice s.r.o. - o společnosti

Vážení obchodní přátelé,
 
dne 13. září 2007 došlo v naší společnosti k ukončení používání názvu HAK EKO, s.r.o. Nový název je EKO Pardubice s.r.o. (IČO, DIČ i sídlo společnosti zůstávají beze změny).
 
Již 25 let vyrábíme polypropylenové odlučovače lehkých kapalin ( odlučovače ropných látek ), lapáky tuků, jímky, vodoměrné šachty apod. a naší prioritou je kvalita. Změna názvu společnosti umožní jednoznačně odlišit naše výrobky a nebude docházet k záměnám.

Politika kvality

Organizace je významnou regionální obchodní společností v oblasti výroby plastových výrobků. Dobré jméno společnosti je podloženo dlouholetou prací na budování firmy, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky. Hlavním úkolem společnosti je poskytovat požadované zboží a služby ve vysoké kvalitě v požadovaných dodacích lhůtách, a tím uspokojovat potřeby svých zákazníků.

Systémy managementu kvality (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení společnosti se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvim stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů.

Oblast řízení kvality:

 • plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem společnosti; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě,
 • služby zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků společnosti,
 • základními pravidly vystupování pracovníků společnosti je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost,
 • naše organizace je ryze česká společnost se sídlem v regionu, ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby, podporuje regionální sportovní kulturní a společenské aktivity,
 • své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména společnosti spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků,
 • společnost vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání ve společnosti je pro pracovníky prestižní záležitosti.


Oblast systému environmentálního managementu:

 • společnost se zavazuje neustále plánovitě zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit,
 • udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech požadavků platných zákonů a nařízení na ochranu životního prostředí a dalších požadavků, kterým podléhá,
 • organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů,
 • společnost otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí,
 • nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaní systém kontrolních mechanizmů.
 
Velikost písma:  A  A  A

Provozní doba

Po    07:00 - 15:30 hod

Út    07:00 - 15:30 hod

St    07:00 - 17:00 hod

Čt    07:00 - 15:30 hod

Pá    07:00 - 15:30 hod

Kontakt

  Tel: +420 466 009 200
GSM: +420 731 443 747 
Fax: